Autorzy plakatów wg wyświetlonej kolejności:
Authors in order of appearance:

 1. Olga Żołnowska, ASP w Gdańsku
 2. Joanna Korus, PWSZ W Tarnowie
 3. Mateusz Zieliński, ASP w Warszawie
 4. Szymon Łacheta, UŚ, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
 5. Julia Wakuła, ASP w Warszawie
 6. Piotr Kaczmarek, ASP w Katowicach
 7. Magdalena Kosewska, WIT w Warszawie
 8. Ewa Greszta, UP w Poznaniu

NAGRODY i komentarz prof. Lecha Majewskiego

Prizes and comment of prof. Lech Majewski

Chciałem pogratulować grupie, która zdobyła się na wykonanie plakatów pod wymownym tytułem „Myślę”.

Temat dany był trochę jako pobudka odnosząca się do sytuacji, która nas otacza, ale widzę, że różne aspekty życia społecznego zostały zauważone. Mimo okresu wakacyjnych upałów tę edycje uważam za udaną, traktując ją jako działanie bardziej szkicowe niż projektowe.

This subject was focused at present situation, but I see, that you noticed here lot of sides od social life. Despite of summer heats I think this edition of competition was successful, but you have made more like sketches then finished designs.

I nagroda / 1st prize – Piotr Kaczmarek, ASP w Katowicach

Plakat zwycięski, Piotra Kaczmarka, uważam za bardzo dobrą grafikę i bardzo dobry pomysł.

Poster of Piotr Kaczmarek is a very good design and idea.

 

II nagroda / 2nd prize – Julia Wakuła, ASP w Warszawie

Druga nagroda, praca Julii Wakuły, jest ciekawą odpowiedzią na ciężar jaki sprawia nam ten ciężki od trosk i zmartwień mózg. Widać, że chwyt za palce u nogi tratuje nas przed upadkiem, co oznacza, że należy dbać o swoje zdrowie fizyczne. Ta praca jest też na dobrym poziomie graficznym, intryguje mnie tylko ten dziwny motek tuż za mózgiem.

Second prize, work of Julia Wakuła, is about our everyday worries, sitting in our brains. We are trying to secure ourselfs from falling, what is telling us – we need to be in a good shape. This work has a good level of design. I wonder what is this strange „spool” behind this brain?

 

III nagroda / 3rd prize – Joanna Korus, PWSZ W Tarnowie

Trzecia nagroda to niebieskie migdały. Mam tu duże zastrzeżenie, co do samego rysunku bohatera. Swoją drogą te niebieskie migdały ziściły się prezydentowi. I tyle nagród.

Third prize is about blue almonds (PL: to think about blue almonds – ENG: to daydream). I have big doubts to a drawing of the character. Somehow, this blue almonds have come true for Polish president. End of prizes. 

 

Wyróżnienia / Mentions


Wyróżnił bym prace Olgi Żołnowskiej  i Szymona Łachety. Trochę brakuje im polotu graficznego, ale nad pracą Szymona warto popracować. To dobry pomysł i sprytne hasło.

Mentions for Olga Żołnowska and Szymon Łacheta. I feel a lack of graphic flow, but Szymon’s work is worth of working. Good idea and clever slogan. 


Nie rozumiem pozostałych plakatów. Powstała tu typowa nadinterpretacja pozbawiona komunikatu podstawowego.

The rest of posters are hard to understand for me. This is typical overinterpretation and there is not basic message. 

 

Głosowanie publiczności / Audience vote:

MYŚLĘ / I THINK

 • Joanna Korus, PWSZ W Tarnowie (51%, 18 Votes)
 • Ewa Greszta, UP w Poznaniu (40%, 14 Votes)
 • Piotr Kaczmarek, ASP w Katowicach (6%, 2 Votes)
 • Julia Wakuła, ASP w Warszawie (3%, 1 Votes)
 • Olga Żołnowska, ASP w Gdańsku (0%, 0 Votes)
 • Mateusz Zieliński, ASP w Warszawie (0%, 0 Votes)
 • Szymon Łacheta, UŚ, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji (0%, 0 Votes)
 • Magdalena Kosewska, WIT w Warszawie (0%, 0 Votes)

Głosujący: 35

Loading ... Loading ...

 

Turboposter na kwarantannie prowadzony jest dzięki wsparciu:

 

Next

Post a Comment