Autorzy plakatów wg wyświetlonej kolejności:
Authors in order of appearance:

 1. Zuza Kruk, ASP w Warszawie
 2. Agnieszka Drozd, ASP w Warszawie
 3. Kamil Wojucki, ASP w Warszawie
 4. Olga Ilicheva, ASP w Warszawie
 5. Liza Orlowska, ASP w Warszawie
 6. Piotr Kaczmarek, ASP w Katowicach
 7. Karolina Glanowska, ASP w Katowicach
 8. Mateusz Zieliński, ASP w Warszawie

NAGRODY i komentarz prof. Lecha Majewskiego

Prizes and comment of prof. Lech Majewski

 

I Nagroda  / I Award– Kamil Wojucki, ASP w Warszawaie

Ciekawy pomysł, ale duże zastrzeżenia, co do jego wykonania. Taki trochę wakacyjny leniuszek.

Idea is fine, but execution is poor. It feels like it is a summer lazybones.

 

Wyróżnienie / Mention: Agnieszka Drozd, i Zuza Kruk,  ASP w Warszawie

Praca Zuzy, to pomysł na czasie, ale wykonanie bardzo amatorskie. Praca Agnieszki, to pomysł ciekawy graficznie, ale może być przez niektórych odbiorców niezrozumiały. Chyba tu jest problem z podziałem na pół.

 

Work of Zuza is a timely idea, but execution is unprofessional. Agnieszka’s work is an interesting graphic idea, but could be misunderstood by recipients. It might be a problem with sections.

 

Plakat Piotra Kaczmarka, to dobry pomysł, ale (kolejny praca!) graficznie niezbyt interesująco.
Liza Orłowska – to stary dowcip bez puenty, znamy tę grę. Przydałoby się coś podpowiadającego dla odbiorcy. Brak rozwinięcia pomysłu merytorycznie i graficznie.

Piotr Kaczmarek work is a good idea, but (again!) execution is not so good.
Liza Orłowska – it is an old joke without punch line. It needs some guide lines for recipients. The idea is not developed graphically and essentially. 

Pozostałe prace są nie do końca dla mnie zrozumiałe.

Other works are hard to understand for me.

 

Ale gratuluję wszystkim, bo mimo wakacji zmierzyli się z trudnym tematem. Liczyłem że otrzymamy więcej prac odnoszących się do sytuacji w Polsce, pandemii czy podziału społeczeństwa. Graficy muszą takie sprawy zauważać i reagować swoimi pracami.
Pozdrawiam i zachęcam do dalszej zabawy.

However, congratulations for everyone, who had fought with such a difficult subject. I have been expecting more works about current situation in Poland, pandemic or division of society. Graphic designer need to see and react with them works. I encourage you to participate in next Turbo!

 

Głosowanie publiczności / Audience vote:

Macie czas do / until   14.08

 

PÓŁ NA PÓŁ / FIFTY FIFTY

 • Kamil Wojucki, ASP w Warszawie (40%, 2 Votes)
 • Agnieszka Drozd, ASP w Warszawie (20%, 1 Votes)
 • Olga Ilicheva, ASP w Warszawie (20%, 1 Votes)
 • Piotr Kaczmarek, ASP w Katowicach (20%, 1 Votes)
 • Zuza Kruk, ASP w Warszawie (0%, 0 Votes)
 • Liza Orlowska, ASP w Warszawie (0%, 0 Votes)
 • Karolina Glanowska, ASP w Katowicach (0%, 0 Votes)
 • Mateusz Zieliński, ASP w Warszawie (0%, 0 Votes)

Głosujący: 5

Loading ... Loading ...

 

Turboposter na kwarantannie prowadzony jest dzięki wsparciu:

 

Post a Comment