Obecna edycja wyszła nam bardzo owocnie!
Autorzy plakatów wg wyświetlonej kolejności:
Authors in order of appearance:

 1. Mateusz Zieliński, ASP Warszawa
 2. Olga Ilicheva, ASP Warszawa
 3. Agnieszka Drozd, ASP Warszawa
 4. Krzysiek Oleksiak, ASP Warszawa
 5. Julia Arcyz, ASP Gdańsk
 6. Carilla Karahan, Işık University
 7. Magdalena Kosewska, WIT Warszawa
 8. Piotr Kaczmarek, ASP Katowice
 9. Karolina Glanowska, ASP Katowice
 10. Anna Dobrzańska,  PWSZ w Tarnowie

 

NAGRODY i komentarz prof. Lecha Majewskiego

Prizes and comment of prof. Lech Majewski

I Nagroda  / I Award– Agnieszka Drozd, ASP Warszawa

Bardzo dobry pomysł i znakomicie wykonany plakat. Tak, w dzisiejszych czasach ręka staje się podstawką do smartfona i autorka daje nam refleksję na temat niemożności oderwania się od tego urządzenia. I tu widać siłę działania języka wizualnego, sama ręka staje się smartfonem. A może w przyszłości będą wczepiać specjalne chipy w dłonie zastępujące smartfony? Brawo!

 

A very good idea and an excellent execution. Nowadays, the hand becomes a stand for a smartphone and the author gives us a reflection on the inability to detach from this device. You can see the power of visual language in this poster, the hand itself becomes a smartphone. I wonder if  in the future they would stick special chips in our hands to replace smartphones? Bravo!

III Nagroda / III Award ex aequo – Piotr Kaczmarek, ASP Katowice i Carilla Karahan, Işık University

Ręka która obiecuje (praca Piotra Kaczmarka) władzę, lub stanowisko podległe władzy. Dobry pomysł, ale chyba nad dynamiką kompozycyjną powinno się trochę popracować. Przewaga języka literackiego zahamowała autora.
Plakat Carilli to raczej zabawa graficzna ręka-kot. Rozumiem że tu musimy mieć jakieś skojarzenia. Ale graficznie jest ok. Przestrzegał bym nad wiarą w Illustratora. On unifikuje artystów i pozbawia wrażliwości stylu.

 

The hand promises (the work of Piotr Kaczmarek) power or a position subject to authority. A good idea, but I think you need to work a bit on the compositional dynamics. The predominance of the literary language stalled.
Carilla’s poster is rather a hand-cat graphic game. I understand that here have some associations. But graphically it’s ok. I would warn you over faith in Illustrator – it unifies artists and deprives them of sensitivity.

Wyróżnienie / Mention: Karolina Glanowska, ASP Katowice, Anna Dobrzańska,  PWSZ w Tarnowie, Magdalena Kosewska, WIT Warszawa

 

Głosowanie publiczności / Audience vote:

Macie czas do / until   19.07 23:59

RĘKA / HAND

 • Julia Arcyz (54%, 32 Votes)
 • Agnieszka Drozd (17%, 10 Votes)
 • Magdalena Kosewska (12%, 7 Votes)
 • Krzysiek Oleksiak (5%, 3 Votes)
 • Mateusz Zieliński (3%, 2 Votes)
 • Piotr Kaczmarek (3%, 2 Votes)
 • Anna Dobrzańska (3%, 2 Votes)
 • Olga Ilicheva (2%, 1 Votes)
 • Carilla Karahan (0%, 0 Votes)
 • Karolina Glanowska (0%, 0 Votes)

Głosujący: 59

Loading ... Loading ...

 

Turboposter na kwarantannie prowadzony jest dzięki wsparciu:

 

Post a Comment